Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Polityka Prywatności

Toker Sp. z o.o. stawia sobie za cel – obok jak najwyższej jakości świadczonych użytkownikom usług – poszanowanie prawa do prywatności użytkowników. Niniejszy dokument precyzuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, jakim hołduje Toker Sp. z o.o.

 Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest TOKER Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przedziałowej 24. NIP 629-24-55-324; REGON 241719977

Jakie dane gromadzimy gdy odwiedzacie Państwo nasza stronę?

Na stronach platformy TOKER (stronach w domenie: toker.com.pl) rejestrowane automatycznie są następujące dane:

 • Publiczne adresy IP, z których kierowane są zapytania http kierowane do serwera,
 • Czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi przez serwer,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Platformy nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o kluczu stosowanym przy logowaniu do ćwiczeń.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich za-wartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

W jakim celu mogą być wykorzystywane dane użytkowników?

Gromadzone automatycznie dane wykorzystywane są w celach:

 • Optymalizowania funkcjonowania stron internetowych platformy TOKER,
 • Statystycznych (analizowanie strumieni dostępu użytkowników do serwisu, analizowanie najczęściej wykorzystywanych przeglądarek itp.). Korzystamy więc z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki spędzili Państwo na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Generowane – w związku z powyższymi celami – zestawienia nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację konkretnych osób fizycznych oraz nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie stronami platformy TOKER.

Zasady gromadzenia danych związanych z uczestnictwem w Platformie TOKER określa szczegółowo odpowiedni Regulamin korzystania z Platformy TOKER.

 

Jakie dane gromadzimy przy zakładaniu przez Państwa konta?

Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Wasze dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Dane wprowadzone przez Państwa w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Wam możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Państwu składanie zamówień  poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawieracie na podstawie regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach Platformy Toker i przechowywane na serwerze administrowanym przez Toker sp. z o.o.

Państwa dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziecie posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, Wasze dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możecie w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możecie Państwo podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Jakie dane gromadzimy przy kontaktach e-mailowych?

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujecie Nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie zawrzeć również inne dane osobowe.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Wami, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Macie Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziliście (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

 

Jakie dane gromadzimy w związku z reklamacją lub odstąpieniem od umowy?

Jeżeli składacie Państwo reklamację lub odstępujecie od umowy, to przekazujecie nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie macie Państwo możliwości sprostowania tych danych. Nie możecie również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możecie jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Waszych danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Państwa danych z naszej bazy.

 

Pliki cookie

 1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
 3. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu operacyjnego bądź danych Użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Toker sp. z o.o. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 8. Przez używanie Serwisu toker.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.  Więcej informacji na temat czym są pliki cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl. Informacje na temat zarządzania plikami cookie dla poszczególnych przeglądarek znajdują się pod adresami internetowymi
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
   lub w pliku pomocy Państwa przeglądarki internetowej
 9. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron internetowych, na przykład możesz nie być w stanie przeglądać części stron przygotowanych w oparciu o Twoje ustawienia osobiste; w szczególności dotyczy to obszarów wymagających podania nazwy użytkownika i hasła. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możecie wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Waszej przeglądarce. Pamiętajcie jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

Odnośniki do innych stron www

Toker Sp. z o.o. nie odpowiada za treść banerów i innych elementów reklamowych innych podmiotów (oznaczonych wyraźnie jako reklama), jak również za treść oraz wpływ na urządzenia użytkownika stron www, do których linki zawierają poszczególne strony Platformy TOKER. Użytkownik każdorazowo powinien zapoznać się m.in. z polityką prywatności podmiotu prowadzącego tego rodzaju strony, Toker Sp. z o.o. nie gwarantuje bowiem zgodności tych polityk z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.

 

Powierzenia

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zawsze możecie Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Wam informacji o tym, jakie dane na Wasz temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślecie wiadomość na adres toker@toker.com.pl

Podany powyżej adres e-mail możecie wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo

.Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

 Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatności zostaną poprzedzone odpowiednią zmianą niniejszego dokumentu.