Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij

Rozwój mowy u dziecka

Rozwój mowy dzieckaRozwój dziecka i jego mowy w okresie od urodzenia do 6 roku życia

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą dla prawidłowego rozwoju poznawczego człowieka. Poprzez komunikację poznajemy siebie, otoczenie, nawiązujemy relacje z innymi. Dzięki komunikacji partnerzy interakcji mogą formułować myśli, dzielić się spostrzeżeniami, dokonywać ich weryfikacji. Językoznawca prof. S. Gajda podkreśla, że komunikacja to zachowanie, które polega na zaistnieniu w określonej sytuacji, kontaktu między dwiema osobami – nadawcą i odbiorcą.

„Kontakt ów polega na przekazywaniu informacji, poglądów, uczuć itd., aby współpartnera komunikacyjnego poinformować, wpłynąć na jego myślenie i zachowanie”.

Proces rozwoju mowy przebiega pewnymi okresami. Podkreślić należy, że każde dziecko w tej samej kolejności powinno przebyć wszystkie etapy rozwoju. Dotyczy to rozwoju wszystkich funkcji: motorycznych, werbalnych, słuchowych czy też wzrokowych i ich koordynacji. Warto wspomnieć także, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, zgodnie z możliwościami i predyspozycjami.

G. Demel wyodrębnia cztery okresy w rozwoju mowy:

 1. okres melodii;
 2. okres wyrazu;
 3. okres zdania;
 4. okres swoistej mowy dziecięcej.

Poniżej zaprezentowane zostaną najważniejsze cechy charakterystyczne dla rozwoju dziecka w poszczególnych okresach:

 • w kolejnych miesiącach pierwszego roku jego życia,
 • w kolejnych latach od pierwszego do szóstego roku życia.

Okres melodii (od urodzenia do 1 roku życia)

1. Dziecko miesięczne:

 • potrafi odróżnić głos mamy od głosu innych osób;
 • płacze, pomrukuje, kwili;
 • zmienia aktywność pod wpływem głosu mamy;
 • niepokoi się reagując na niepokój mamy;
 • wydaje dźwięki przypominające [a], [e];
 • potrafi ssać;
 • próbuje odrywać głowę od materaca;
 • bada otoczenie poprzez dotyk;
 • chwyta przedmioty bez udziału woli;
 • patrzy na wyraźny bodziec wzrokowy np. czerwone lub czarne zabawki;
 • pod koniec pierwszego miesiąca potrafi już skupić wzrok na twarzy dorosłego.

2. Dziecko dwumiesięczne:

 • płaczem sygnalizuje głód;
 • płacze w sposób zróżnicowany, płacz jest już komunikatem;
 • potrafi reagować na dźwięki wokół siebie;
 • wymawia samogłoski i spółgłoski: [ehe], [ekhe], [errhe];
 • unosi główkę pod kątem 45°;
 • poznaje siebie, własne ciało przez dotyk;
 • zaczyna się uśmiechać.

.
3. Dziecko trzymiesięczne:

 • wsłuchuje się w to co mówią rodzice;
 • doskonali wymowę samogłosek i łańcuchów głosek;
 • potrafi unieść już głowę pod kątem 90°;
 • próbuje przez chwilkę siedzieć przytrzymywane przez rodzica i z oparciem;
 • zaczyna chwytać zabawkę, którą włożymy mu w rączkę;
 • śledzi obraz, przedmiot znikający z pola widzenia;
 • odpowiada uśmiechem na uśmiech.

4. Dziecko czteromiesięczne:

 • słucha dźwięków zabawek, przedmiotów;
 • potrafi okazać złość, smutek;
 • odpowiada mimiką na mimikę dorosłego;
 • wypowiada głoski: [w], [m], [b];
 • utrzymuje sztywną główkę;
 • leżąc na plecach unosi głowę;
 • doskonali umiejętność siedzenia przy wsparciu opiekuna;
 • podtrzymywane pod pachami opiera nogi o podłoże i przez chwilę utrzymuje na nich ciężar ciała;
 • potrafi chwycić przedmiot całą dłonią;
 • ogląda przedmiot, którym porusza.

5. Dziecko pięciomiesięczne:

 • potrafi skoncentrować wzrok na ustach osoby mówiącej;
 • nieruchomieje na głośny dźwięk;
 • odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku, słyszy nawet ciche dźwięki;
 • potrafi realizować już ciągi sylabowe;
 • unosi się na przedramionach;
 • obraca się z pleców na brzuszek;
 • siedzi z podparciem;
 • utrzymuje zabawkę w dłoni i potrafi też w tym czasie skoncentrować wzrok na innym przedmiocie;
 • wyciąga ręce po zabawki;
 • potrafi przekładać zabawkę z rączki do rączki;
 • przejawia strach, gdy widzi kogoś obcego.

6. Dziecko sześciomiesięczne:

 • umie odwrócić głowę w kierunku bodźca;
 • gaworzy samonaśladowczo , słucha sylab, łańcuchów sylabowych, które wypowiada, jest to dla niego doskonała zabawa;
 • zaczyna wypowiadać dźwięk [ne], który zastępuje późniejsze „nie”;
 • potrafi już samodzielnie siedzieć bez podparcia;
 • podciągane za ręce przechodzi z pozycji siedzącej do stojącej;
 • próbuje stawiać kroki, gdy jest podtrzymywane pod paszkami;
 • zaczyna chwytać przedmioty dłonią z wyłączeniem kciuka;
 • spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu;
 • manipuluje przedmiotami niespecyficznie (wszystkie przedmioty używa w ten sam sposób, bez względu na ich przeznaczenie);
 • ogląda przedmioty podczas manipulowania nimi.

7. Dziecko siedmiomiesięczne:

 • gaworząc doskonali wypowiadanie już wielu dźwięków: [b], [m], [w], [ś], [ba], [by], [be], [bu], [bo];
 • potrafi też różnicować wysokość dźwięku;
 • siedzi bez podparcia;
 • wykonuje ruchy siedząc;
 • samodzielnie już potrafi stać;
 • podejmuje próby wykonywania małych kroków przy pomocy rodzica;
 • potrafi ocenić odległość w jakiej znajdują się przedmioty;
 • zmienia pozycję ciała, aktywność – gdy chce uchwycić przedmiot;
 • zaczyna interesować się swoim odbiciem w lustrze.

8. Dziecko ośmiomiesięczne:

 • gaworzy w celu zwrócenia na siebie uwagi;
 • realizuje już dźwięki: [ta-ta], [ga-ga], [s];
 • obserwuje dorosłych, czynności jakie wykonują;
 • zaczyna rozumieć wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym;
 • chwytając się czegoś próbuje samodzielnie wstać;
 • z pozycji leżącej próbuje samodzielnie siadać;
 • chwyta przedmioty chwytem nożycowym, czyli potrafi przywodzić kciuk do pozostałych palców;
 • szuka przedmiotu, który zniknął z pola widzenia;
 • naśladuje już czynności rodziców.

9. Dziecko dziewięciomiesięczne:

 • tworzy „swoje” słowa i sylaby;
 • przytrzymując się potrafi przejść kilka kroków;
 • zaczyna stosować manipulację specyficzną (używa przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem);
 • stosuje chwyt pęsetowy, czyli potrafi przeciwstawić kciuk i palec wskazujący;
 • potrafi wskazywać palcem i wykorzystuje ten gest do komunikacji;
 • przejawia zachowania o charakterze intencjonalnym;
 • utrzymuje z rodzicem wspólne pole uwagi.

10. Dziecko dziesięciomiesięczne:

 • rytmicznie się porusza, zgodnie z muzyką;
 • słucha wyrażeń dźwiękonaśladowczych, próbuje je rozpoznawać;
 • podejmuje zabawy paluszkowe np.: „Sroczka kaszkę warzyła”;
 • rozumie i wypowiada pierwsze słowa;
 • zaczyna oglądać i pokazywać obrazki;
 • próbuje odwracać kartki książeczki;
 • próbuje podnieść się z raczkowania;
 • naśladuje ruchy, gesty;
 • chodzi prowadzone za obie rączki;
 • usprawnia chwyt pęsetowy;
 • wyjmuje przedmioty z puszek, pudełek.

11. Dziecko jedenastomiesięczne:

 • poznaje właściwości przedmiotów poprzez wydobywanie z nich dźwięków;
 • naśladuje dźwięki;
 • rozumie zakazy i reaguje na nie;
 • chodzi podpierając się lub w chodziku;
 • dotyka palcem wskazującym zabawek;
 • znajduje schowany przedmiot, zabawkę;
 • potrafi zamknąć pudełko;
 • samodzielnie je trzymając jedzenie w rączkach,
 • potrafi pić z kubeczka;
 • wyraża sprzeciw, gdy protestuje.

12. Dziecko dwunastomiesięczne:

 • rozumie polecenia wsparte gestem;
 • wykonuje polecenia;
 • wypowiada proste wyrazy, sylaby o sensownym znaczeniu;
 • naśladuje rodzica i powtarza wyrazy wypowiadane przez niego;
 • posługuje się gestem, który niesie ze sobą znaczenie;
 • między 12-14 miesiącem życia zaczyna samodzielnie chodzić;
 • inicjuje kontakty z innymi osobami;
 • kontroluje wzrokiem czynności wykonywane przy użyciu klocka, łyżki, kredki itp.;
 • wrzuca przedmiot do pudełka.

Okres wyrazu (1-2 rok życia)

W tym okresie dziecko nabywa wiele nowych umiejętności:

 • wymawia wszystkie samogłoski oprócz nosowych, czyli potrafi wymawiać [a, o, e, u, i, y];
 • wymawia też spółgłoski: [ b, p, m, t, d, k, n], czasem [ć, ś];
 • pod koniec tego okresu dziecko poprawnie wymawia kilkadziesiąt wyrazów i ogromną liczbą wyrazów zastępczych;
 • rozumie proste zdania i polecenia, potrafi je spełniać;
 • dwulatek zaczyna budować proste zdania;
 • zaczyna już nawiązywać interakcje z rówieśnikami;
 • maluch w tym okresie wspina się, doskonali umiejętność chodzenia, zaczyna biegać, podskakuje;
 • potrafi zbudować wieżę z 6 klocków, mostek z 3-4 klocków.
 • dwuletnie dziecko potrafi dobrać dwa identyczne przedmioty czy obrazki, umie także dobrać obrazek do przedmiotu; zaczyna dobierać części obrazka do całości.

Okres zdania (2-3 rok życia)

Na tym etapie dziecko:

 • realizuje już zwykle wszystkie samogłoski oraz wiele spółgłosek [p, b, m, f, w, k, g, ch, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń] także spółgłoski zmiękczone: [pi, bi, mi, ki, gi];
 • może już wypowiadać głoski: [s, z, c, dz], przy czym pojawiające się głoski czasem bywają zastępowane innymi łatwiejszymi głoskami, wskutek małej sprawności narządów artykulacyjnych; ponadto wyrazy realizowane przez dziecko w tym okresie są poskracane, głoski często są poprzestawiane, grupy spółgłoskowe – uproszczone;
 • zaczyna wypowiadać 2-3 wyrazowe proste zdania;
 • potrafi wysłuchać tekst krótkiego wierszyka;
 • swobodnie biega, potrafi już jeździć na trójkołowym rowerku;
 • rzuca i kopie piłkę, próbuje ją łapać;
 • buduje wieżę z 8 klocków, klasyfikuje klocki wg kształtu lub wielkości;
 • umie narysować po demonstracji krzyżyk i koło;
 • bawi się z rówieśnikami podczas zabaw tematycznych;
 • jest coraz bardziej samodzielne, potrafi samodzielnie ubierać i zdejmować części ubrań, posługuje się sztućcami, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia)

Na tym etapie rozwoju dziecko opanowuje najtrudniejsze głoski.
Sześciolatek powinien mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

W wieku 3-5 lat dziecko zadaje mnóstwo pytań (około 50 dziennie), tworzy niezwykłe opowieści (konfabuluje), wzbogaca ilościowo i jakościowo swój słownik, operuje rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami, przysłówkami i zaimkami.

W tym okresie dziecko:

czteroletnie:

 • realizuje głoski [s, z, c, dz];
 • sprawnie kopie, także rzuca piłkę;
 • wchodzi i schodzi po schodach krokiem naprzemiennym;
 • omija przeszkody, potrafi je przeskoczyć;
 • rysuje po śladzie,
 • umie odwzorować linię, koło, kwadrat, prostokąt i krzyżyk;

pięcioletnie:

 • potrafi wypowiadać prawidłowo [sz, ż, cz, dż], przy czym w mowie spontanicznej głoski te może wymawiać jeszcze jako [s, z, c, dz],
 • wypowiada też [r];

sześcioletnie:

 • powinno prawidłowo wypowiadać wszystkie głoski języka polskiego.

Starsze dzieci w grupach przedszkolnych, czyli pięcio-, sześciolatki zwykle sprawnie potrafią tańczyć, pływać, jeździć na rowerze, skakać na skakance, stać na jednej nodze. Potrafią precyzyjniej rysować, tworzyć już rysunki tematyczne. Dzieci w tym wieku są już znacznie bardziej samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych.

Starsze przedszkolaki powinny mieć opanowaną prawidłową wymowę, mogą pojawić się jeszcze trudności przy wypowiadaniu głosek sz, ż, cz, dż, r oraz grup spółgłoskowych, zwłaszcza w śródgłosie (w środku wyrazu). Jeśli rozwój mowy jest opóźniony należy skontaktować się z logopedą.

Autor artykułu: Joanna Czapla


Bibliografia:

 1. Cieszyńska J., Korendo M.: Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007.
 2. Demel G.: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, WSiP, Warszawa 2009.
 3. Gajda S.: Jak się porozumiewamy?, (w:) Logopedia. Pytania i odpowiedzi, (red.) Gałkowski T., Jastrzębowska G., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 4.  Kaczmarek L.: Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1989.
 5.  Kielin J. (red.): Rozwój daje radość, GWP, Gdańsk 1999.

Zapoznaj się z platformą Toker